top of page
store_run.HEIC

Hiii!

Ako si John Amiel Flores (they/them) at second year PhD Student ako sa University of California, Los Angeles. Ang pangunahing layunin ng aking pananaliksik ay isaliksik kung paano makakaapekto ang mabilis na pagbabago sa kapaligiran sa mga eological na komunidad sa mga tropikal na ecosystem sa pamamagitan ng pag-unawa sa ugnayan ng iba't ibang antas ng biyolohiya. Kasalukuyan, interesado ako sa kung paano ang mga epekto ng mga pisikal na pagkabulabog mula sa mga bagyo ay maaaring baguhin ang mga komunidad ng mga bankota. Mas partikular, iniimbestigahan ko kung paano ang mga komunidad na epibiont, o mga organismo nakatira sa ibang organismo,  sa mga makroalga ng mga bankota ay magkaepekto pagkatapos ng mga bagyo.

Ang pagtatatag at pagpapalago ng relasyon sa mga lokal na komunidad ay mahalaga sa akin karera at mga halaga. Umaasa akong magsagawa ng agham kung saan makakabuo ako ng matibay na ugnayan sa mga komunidad sa tabing dagat upang makipagtulungan sa mga isyu tungkol sa konserbasyon ng karagatan..

Sa tabi ng aking mga pag-asa sa karera, Mahilig ako sa mentorship at pagtuturo. Bilang isang mentor, isa sa mga pinaka kasaya-saya na aking nararanasan ay kung kailan naiintindi ng mga bagay ang estydante ko. Patuloy akong magtuturo sa mga estyudante na interesado tunkol sa agham ng dagat sa pag-asang mapapayaman ng aking patnubay sa kanilang karanasan.

Edukasyon

Setyembre 2021 - kasalukuyan

Setyembre 2017 - Hunyo 2021

Agosto 2013 - Hunyo 2017

University of California, Los Angeles

Advisor: Dr. Paul Barber

University of California, Davis

B. S. in Evolution, Ecology, and Biodiversity

Cumulative GPA: 3.9

Honors, Department of Evolution, Ecology and Biodiversity Department Citation Award, Dean's Honors List, BUSP at BUSP-HR alumni

Advisors: Dr. Rachael Bay, Dr. Anne Todgham, at Dr. Connie Champagne

Mataas na Paaralan ng Mt. Eden

Hayward, CA

Nangungunang 4th ng Klase

Cumulative GPA: 4.31

bottom of page