top of page

Pagtatasa sa Mga Nagtutulak ng Genetic Diversity sa Coral Reef

Bay%20Lab%20Logo_edited.png

Ang logo ng Bay Lab na idinisenyo niRobert Dellinger.

WSN_URC Conference Presentation.png

Sa Anthropocene, ang mga coral reef ay nahaharap sa malalaking pagkalugi dahil sa napakaraming banta sa lokal at sa buong mundo. Ang genetic diversity sa mga corals ay nagbibigay ng buffer mula sa mga stressor sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang raw material para sa adaptation. Gayunpaman, may ilang mga pag-aaral na nagsasama ng malakihang mga survey sa pagitan at sa buong species. Kaya tinatasa ang abiotic at biotic na mga kadahilanan na nakakaimpluwensya sa pagkakaiba-iba ng genetic sa mga coral na mahalaga para sa pagbawi ng coral reef.  

Nagtrabaho ako sa Bay Lab na pinamumunuan niDr. Rachel Bay, na gumagamit ng hanay ng ecological, physiological, malakihang genomic techniques kasama ng environmental data para maimbestigahan ang mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga coral reef. Dumalo ako sa lingguhang pagpupulong ng grupo ng pagbabasa kung saan ang mga guro, nagtapos na mga mag-aaral, at mga undergraduate ay humalili sa pamumuno sa grupo sa pamamagitan ng mga napiling pagbabasa na nauukol sa iba't ibang larangan na bumubuo sa iba't ibang mga lente ng pananaliksik sa ekolohiya ng coral reef.

 

Nag-compile kami ng isang pandaigdigang database ng genetic diversity na may tinatayang 3500 microsatellites mula sa Acropora genus, ang pinakamalaking coral genus. Ang mga paunang pagsusuri ay nagsiwalat na ang mga variable na may pinakamalakas na ugnayan sa pagkakaiba-iba ng genetic ay ang pH at pinakamataas na limitasyon ng lalim ng species. Bukod pa rito, natagpuan namin iyonAcropora palmata, isang pangunahing reef building coral sa Caribbean, ay may hindi inaasahang mataas na genetic diversity, ang pinakamataas sa anumang Acroporid species. Iminumungkahi ng aming mga natuklasan na may umiiral na ebidensya para sa pagkakaiba-iba ng genetic na partikular sa mga species, at maaaring makaimpluwensya ang mga stressor sa kapaligiran Acroporid genetic diversity. Ipinaalam namin ang aming mga natuklasan sa Western Society of Naturalist Conference (2020) at UC Davis Undergraduate Research Conference (2021) sa pamamagitan ng isang talk presentation.

bottom of page