top of page
IMG_4946.png

 Pagtuturo & Outreach

University of California, Los Angeles

 

Pagtuturo & Mga Posisyon sa Outreach

The Diversity Project Graduate Mentor (2022-kasalukuyan)

Center for Diverse Leadership in Science K-12 Outreach Group (2021-kasalukuyan)

Scientist Pen Pal for Letters to a Pre-Scientist (2022-kasalukuyan)

University of California, Davis

 

Mga Kursong Itinuro

The BUSP Mindset: a First Year Aggie Connection (BIS 98)

Mga Kursong Tinuturuan

Panimula sa Biology (BIS 2 Series)

Mga Mahahalaga sa Buhay sa Lupa (BIS 2A)

Mga Prinsipyo ng Ekolohiya & Ebolusyon (BIS 2B)

Biodiversity & ang Puno ng Buhay (BIS 2C)

Istraktura & Function ng Biomolecules (BIS 102)

General Chemistry (CHE 2 Series)

Organic Chemistry: Maikling Kurso  (CHE 8 Series)

Calculus para sa Biology & Medisina (MAT 17 Series)

 

Pagtuturo & Mga Posisyon sa Outreach

Academic Assistance and Tutoring Centers (AATC) Tutor (2020-kasalukuyan)

Head Tutor ng Leaders of Achievement in Biological Sciences (LABS) (2019-kasalukuyan)

Biology Undergraduate Scholars Program (BUSP) Peer Mentor (2018-kasalukuyan)

Pen Pal ng Lee Middle School (2018-2020)

bottom of page